Pocházím z rodiny nákladníka ze Seiffenu. Rodinná firma až do roku 1945 nakupovala zboží také z Čech, což nebylo obvyklé.

Vzpomínám si, že můj otec často mluvil o českých výrobcích a ve skladech mi také staré výrobky z Čech ukazoval. Tyto vzpomínky mě v roce 2003 inspirovaly k tomu, abych se vývoji, lidem a výrobkům pocházejícím z české strany Krušných hor začal věnovat. Do té doby toto téma nebylo badatelsky zpracované.

Jsem promovaným historikem, základem mého bádání je tedy práce s archivními materiály a studium literatury. Důležité jsou pro mě ale i osobní rozhovory s pamětníky, návštěvy muzeí a budov, ve kterých se dříve hračky vyráběly. Tak vychází najevo stále nové aspekty týkající se přeshraniční, česko-saské výroby hraček.

K tématu her ze dřeva, nákladnictví a osob jsem uveřejnil cca 30 článků. K nim patří také moje disertace „Zisterzienser, Glasmacher und Drechsler“ (2005) (Cisterciáci, skláři a soustružníci) a také publikace „Vom Glasmacher zum Reifendreher“ (Od skláře po soustružníka prstenců).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.