Výtvarné ztvárnění výstavy je úkolem Kathariny Scheithauerové, Mgr. Michala Soukupa a historika Dr. Albrechta Kirsche.

Mgr. Michal Soukup

Dr. Albrecht Kirsche

Katharina Scheithauer

Antropologe Historiker Dipl. Designerin uns Spielzeuggestalterin