V rámci projektu byla uveřejněna výzva pro pamětníky hračkářské výroby na obou stranách hranice. Ozvali se jak pamětníci, kteří působili v podniku místního průmyslu DEHOR na české straně, tak v podniku VERO na saské straně, ale také drobní řemeslníci, resp. jejich potomci. Vzpomínky pamětníků jsme zachytili v dokumentárním filmu.
Někteří z pamětníků muzeu zapůjčili nebo darovali předměty spojené s hračkářskou výrobou a tyto předměty budou k vidění na putovní výstavě. Výstava bude také doplněna texty o vývoji hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na poválečnou historii.
Součástí projektu byla také badatelská práce. Bohužel z archiválií se toho dochovalo jen velmi málo. Poznatky z badatelského průzkumu spolu s informacemi získanými od pamětníků budou shrnuty v odborné publikaci.
Dokumentární film i odborná publikace budou slavnostně představeny na vernisáži výstavy, jejíž termín předpokládáme 2.9.2021.

Interviewaufnahmen mit Frau Marie Palkoskowa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.