Foto: D. Hösel / Regiocontact

V letech 1997 – 2004 studoval na Masarykově univerzitě v Brně archeologii a etnografii. V rámci své odborné kariéry dal přednost středověké archeologii, které se věnoval více než 10 let. Postupně působil ve Východočeském muzeu v Pardubicích (2003 – 2005), v Regionálním muzeu v Teplicích (2006 – 2011), Archeologickém ústavu Akademie věd ČR, Praha (2011 – 2015). Od roku 2015 je ředitelem Oblastního muzea a galerie v Mostě, kde kromě manažerských povinností vykonává také úlohu kurátora podsbírek etnografie a archeologie. V rámci své publikační činnosti se nejvíce věnoval regionálním dějinám Teplicka a Mostecka s důrazem na období vrcholného středověku. Speciálně se zabýval také muzejními evidenčními systémy a systematikou a ve volném čase se věnuje studiu epigrafických památek.