Výroba hraček v Krušnohoří byla jedním z hlavních zdrojů příjmů kromě těžby. Je součástí společného kulturního dědictví Montanregion Krušnohoří. Zatím neexistuje žádný základní výzkum v této oblasti. Tento projekt se zabývá zpracováním historie výroby hraček na saské a české straně Krušných hor před a po druhé světové válce. Historické mezeryPřečtěte si více

Pocházím z rodiny nákladníka ze Seiffenu. Rodinná firma až do roku 1945 nakupovala zboží také z Čech, což nebylo obvyklé. Vzpomínám si, že můj otec často mluvil o českých výrobcích a ve skladech mi také staré výrobky z Čech ukazoval. Tyto vzpomínky mě v roce 2003 inspirovaly k tomu, abych se vývoji, lidem a výrobkůmPřečtěte si více

V letech 1997 – 2004 studoval na Masarykově univerzitě v Brně archeologii a etnografii. V rámci své odborné kariéry dal přednost středověké archeologii, které se věnoval více než 10 let. Postupně působil ve Východočeském muzeu v Pardubicích (2003 – 2005), v Regionálním muzeu v Teplicích (2006 – 2011), Archeologickém ústavu Akademie věd ČR, Praha (2011 –Přečtěte si více

Výtvarné ztvárnění výstavy je úkolem Kathariny Scheithauerové, Mgr. Michala Soukupa a historika Dr. Albrechta Kirsche.

Výroba filmu je v rukou filmového tvůrce Dietmara Hösela a jeho firmy. Redakční část zajišťuje KatharinaScheithauerová, diplomovaná designérka a výtvarnice hraček.   Filmemacher Dietmar Hösel Katharina Scheithauer Diplom Film,- & Fernsehkameramann Dipl. Designerin und Spielzeuggestalterin