Práce na vědecké publikaci: Katharina Scheithauer, Mgr. Michael Soukup a Historie dr. Albrecht Kirsche.

Sticky

Výroba hraček v Erzgebirge byla jedním z hlavních zdrojů příjmů kromě těžby. Je součástí společného kulturního dědictví Montanregion Erzgebirge. Tento projekt se zabývá zpracováním historie výroby hraček na saské a české straně Krušných hor před a po druhé světové válce.