Výtvarné ztvárnění výstavy je úkolem Kathariny Scheithauerové, Mgr. Michala Soukupa a historika Dr. Albrechta Kirsche.